Free Music

BESTIAR neix a la tardor del 2010 amb l’objectiu de reunir, promocionar i mostrar al món diferents propostes musicals que, des de la proximitat al rock, es troben prou allunyades dels circuits habituals per tal de donar-se a conèixer a diversos sectors de la població que podrien estar-hi interessats. Des d’aquest petit racó de la xarxa ens dedicarem a la publicació d’obres musicals d’artistes que, tant si estan en actiu com si no ho estan, considerem prou interessants per que no hagin de passar desapercebudes o caiguin en l’oblit.

En un principi aquest projecte ha començat centrant-se en grups de Barcelona i rodalies,  però poc a poc estem contactant amb músics d’altres contrades interessats a mostrar els seus treballs en aquesta nova comunitat virtual. Desitgem que gaudiu de la molta música que tenen per oferir-vos…

Tot el que hi podreu trobar aquí està protegit per llicències de CREATIVE COMMONS, i no tindreu cap problema en escoltar íntegrament qualsevol de les nostres referències, descarregar-vos-les i utilitzar-les, sempre que no sigui amb finalitats comercials i reconegueu en tot moment la seva autoria.

*****************************************************************************************

BESTIAR is a netlabel that was born in the autumn of 2010. This small corner of the Internet will be dedicated to publishing music from both currently active musicians to good old tunes that we consider interesting enough. The different tracks that we feature are under the radar, with the aim of introducing new music and stuff that may have gone unobserved or fallen into oblivion.

In the beginning this project began focusing on groups from Barcelona and its surroundings, but now we are contacting musicians from other regions interested in showing their works in this new virtual community. We hope that you enjoy a lot of the music offered here…

Everything you find here is protected by licenses of CREATIVE COMMONS, and you will not have any problems listening or downloading material for personal use, as long as it is not for commercial purposes and you credit the name of the author at all times.


Totes les obres publicades a Bestiar Netlabel ho han estat amb l’expressa aprovació dels autors i sota condicions prèviament pactades. Tot i això, si alguna persona o entitat considera vulnerats els seus drets o els drets dels seus representats, pot posar-s’hi en contacte amb nosaltres a bestiar@live.com.

All the works at Bestiar Netlabel have been published under express aproval of the authors and under previously agreed terms. Even though if any person or corporation consider that their rights or their represented rights have been vulnerated, can contact us at bestiar@live.com.